Բարի Գալուստ Մեդպրո Պաշտոնական Կայքէջ

Բժշկական սարքավորում

SonoScape S9 PRO

Գերձայնային հետազոտման սարք

Բիոքիմիական անալիազատոր

HTI BioChem FC-360

Ժամում 360 լուսաչափական չափում

Հարթ վահանակի դետեկտոր C-Arm

Genoray Oscar Prime

Ակտիվ օդային հովացման բարձր հաճախականության գեներատոր